Nhà tài trợ cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ New York ‘s Got Talent của trung tâm tiếng anh New York. Tháng 1 năm 2019

March 13th, 2020