Author Archives: Quí Nguyễn

WEBINAR BẤT ĐỘNG SẢN XUYÊN BIÊN GIỚI & NỀN TẢNG SỐ

WEBINAR BẤT ĐỘNG SẢN XUYÊN BIÊN GIỚI & NỀN TẢNG SỐ Thời gian: 8h30 – 12h00 ngày 24.06.2023 Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom —————————– CHƯƠNG TRÌNH VỚI SỰ GÓP MẶT CỦA CÁC CHUYÊN GIA TẠI HOA KỲ VÀ VIỆT NAM Diễn giả chính: Ông Eric Trần, CEO của Universal Commercial Capital International […]