Tag Archives: Đầu tư bất động sản

Đầu tư bất động sản tại Mỹ không “mỳ ăn liền” như ở Việt Nam

Dù năm 2018 vừa qua, thị trường bất động sản Việt Nam đang trở nên dần hấp dẫn trong mắt các chuyên gia bất động sản thế giới. Nhưng trên thực tế, con số người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam vẫn chỉ ở mức trung bình. Trong khi đó, số lượng cư dân […]