Tag Archives: Visa Mỹ

Chính sách Visa mới của Mỹ ảnh hưởng tới sinh viên quốc tế như thế nào?

Gần đây, Mỹ đã đưa ra những quy định mới về chính sách Visa. Và điều này có ảnh hưởng mật thiết tới sinh viên quốc tế, trong đó có cả sinh viên Việt Nam đang du học tại Mỹ. Vậy những quy định mới này là gì? Có tác động ra sao đối với […]