Thuế thu nhập tài sản ở Mỹ

Thuế thu nhập tài sản ở Mỹ

Thuế cá nhân

Các cá nhân không cư trú tại Mỹ phải chịu thuế thu nhập đối với thu nhập của họ có nguồn gốc từ Mỹ . Có bốn phân loại cho người nộp thuế, gồm (1) độc thân, (2) chủ hộ, (3) kết hôn khai thuế chung và (4) kết hôn nộp đơn riêng. Tuy nhiên, những người không cư trú chưa lập gia đình không được phép nộp đơn làm chủ hộ. Người không cư trú đã kết hôn cũng không được phép nộp đơn chung với người phối ngẫu không cư trú.

 

Thuế thu nhập tài sản ở Mỹ

 

Thuế thu nhập

Thu nhập bị đánh thuế ở cấp liên bang (theo tỷ lệ lũy tiến) và ở cấp tiểu bang (theo tỷ lệ lũy tiến). Có bốn loại thu nhập: (1) tiền lương và tiền công, (2) thu nhập kinh doanh, (3) thu nhập đầu tư và (4) thu nhập từ vốn. Tất cả các loại thu nhập, ngoại trừ lãi vốn, thường được tổng hợp và đánh thuế ở cùng một tỷ lệ. Tuy nhiên, đối với người không cư trú, nghĩa vụ thuế phụ thuộc vào loại thu nhập đang bị đánh thuế.

Thuế thu nhập liên bang

Thu nhập từ việc làm, cũng như thu nhập kinh doanh và nghề nghiệp chuyên môn, phải chịu mức thuế thu nhập liên bang lũy ​​tiến. Thu nhập đầu tư phải chịu thuế khấu trừ 30%, nếu thu nhập đó được coi là thu nhập định kỳ hàng năm (FDAP) có thể xác định.

Trong tính toán nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ việc làm và kinh doanh, chỉ các chi phí thương mại hoặc kinh doanh liên quan đến việc làm, các khoản đóng góp cho các tổ chức từ thiện của Mỹ hoặc các khoản tổn thất do tai nạn không mong muốn ở Mỹ mới được khấu trừ. Người không cư trú không được phép khấu trừ theo tiêu chuẩn và chỉ có thể yêu cầu miễn trừ cá nhân, bất kể tình trạng hôn nhân và số lượng người phụ thuộc. Đối với thu nhập đầu tư, thuế khấu trừ được đánh vào tổng số tiền, không bù trừ cho các khoản khấu trừ, trợ cấp cá nhân hoặc tín dụng.

Thuế thu nhập nhà nước

Chính phủ tiểu bang Mỹ đánh thuế thu nhập của chính họ vào thu nhập. Người không cư trú phải chịu thuế thu nhập của tiểu bang tại tiểu bang nơi họ kiếm được thu nhập. Tỷ lệ lũy kế và thay đổi theo từng tiểu bang. Các khung thu nhập hầu hết giống, hoặc đôi khi được sửa đổi từ các khung thuế thu nhập liên bang.

Bảy tiểu bang,không áp thuế đối với thu nhập. Các tiểu bang này là Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington State và Wyoming. New Hampshire chỉ áp dụng thuế đối với thu nhập lãi và cổ tức, và Tennessee chỉ áp dụng thuế đối với thu nhập từ cổ phiếu và trái phiếu.

Thu nhập từ nguồn cho thuê

Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý loại thuế này khi Mua bất động sản ở Mỹ và cho thuê.

Người không cư trú có thu nhập cho thuê bị đánh thuế cấp liên bang và cấp tiểu bang. Ở cấp liên bang, thu nhập cho thuê được coi là thu nhập đầu tư và người không cư trú có thể chọn thu nhập cho thuê của họ được phân loại là thu nhập định kỳ hàng năm có thể xác định (FDAP) hoặc Thu nhập được kết nối hiệu quả (ECI).

Nói chung, khi một người không cư trú tham gia vào thương mại hoặc kinh doanh tại Hoa Kỳ, thu nhập từ các hoạt động đó được coi là ECI. Khi một người không cư trú kiếm thu nhập từ các nguồn cố định hoặc thường xuyên hoặc khi thu nhập có thể xác định trước khi kiếm được, thu nhập đó được coi là thu nhập FDAP. Theo phân loại FDAP, thu nhập cho thuê phải chịu thuế khấu trừ 30%, đánh vào tổng số tiền, không bù cho các khoản khấu trừ, trợ cấp cá nhân hoặc tín dụng. Nếu người nộp thuế chọn có thu nhập cho thuê được phân loại là ECI, mức thuế lũy tiến thông thường được áp dụng sau khi khấu trừ cho phép đã được áp dụng. Người không cư trú chỉ được đưa ra lựa chọn này khi liên quan đến thu nhập từ bất động sản.

 

Thuế thu nhập tài sản ở Mỹ

 

Thuế bất động sản

Khi Mua bất động sản ở Mỹ, khách hàng cần tham khảo thuế BĐS được trình bày dưới đây:

Bất động sản không bị đánh thuế ở cấp liên bang. Thuế bất động sản được đánh thuế bởi các thành phố địa phương và các quận của các tiểu bang Mỹ. Tỷ lệ thay đổi từ quyền tài phán đến quyền tài phán, cũng như các phương pháp đánh giá giá trị của tài sản.

Một ví dụ: Thành phố New York

Thành phố New York đánh thuế đối với tài sản bất động sản trong phạm vi quyền hạn của nó. Thuế được đánh vào giá trị đánh giá của tài sản. Việc đánh giá bắt đầu bằng việc phân loại tài sản thành một trong bốn lớp.

  • Loại I là những nhà ở/tòa nhà có từ 3 unit trở lên(như nhà một, hai, và ba căn nhà / cửa hàng nhỏ/văn phòng có một hoặc hai căn hộ kèm theo), đất trống được khoanh vùng sử dụng, hầu hết các tòa nhà chung cư có không quá 3 nhà kho.
  • Hạng II bao gồm tất cả các tài sản khác chủ yếu là nhà ở, chẳng hạn như hợp tác xã và nhà chung cư.
  • Hạng III bao gồm tài sản với thiết bị thuộc sở hữu của một công ty gas, điện thoại hoặc điện.
  • Hạng IV bao gồm tất cả các tài sản thương mại và công nghiệp, như văn phòng hoặc nhà xưởng.

Khi loại tài sản được xác định, hệ số nhân thích hợp, được gọi là tỷ lệ đánh giá, phân loại tài sản được áp dụng cho giá trị thị trường của nó. Đối với các thuộc tính loại I, tỷ lệ đánh giá là 6%. Đối với các lớp II, III và IV,tỷ lệ đánh giá là 45%. Kết quả cuối cùng của tính toán này sẽ là giá trị đánh giá, theo đó thuế sẽ được áp dụng.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, hãy liên hệ với Universal Commercial Capital theo địa chỉ dưới đây:

Website: www.universalcommercialcapital.com.vn

Facebook: Universal Commercial Capital International

Hotline: 19000301

Địa chỉ VPĐD: Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Tp HCM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *