Giá nhà ở Mỹ: Top 10 thành phố ở Mỹ có thể mua được nhà dưới 100,000 Đô-la

Giá nhà ở Mỹ: Top 10 thành phố ở Mỹ có thể mua được nhà dưới 100,000 Đô-la

Mua nhà không phải khi nào cũng được giá rẻ. Ở San Francisco, giá nhà bình quân hơn 1,3 triệu đô-la. Còn ở New York, giá khoảng chừng 700,000 đô-la. Ngay cả giá bình quân toàn quốc chỉ hơn 222,000 đô-la.

Ở những khu vực bất kỳ, dễ dàng tìm được nhà có giá chấp nhận được.

Theo trang web 24/7 Wall Street, dựa trên số liệu Cục điều tra dân số Mỹ và trang Realtor.com, giá nhà ở Mỹ bình quân được tìm kiếm trong các khu vực được điều tra dân số, các thành phố, thị xã với ít nhất 100,000 hộ dân, để tìm những nơi mà giá nhà đơn lập thấp hơn 100,000 đô-la.

Dựa trên dữ liệu giá nhà  ở Mỹ bình quân, số lượng phòng, thu nhập hộ gia đình và 5 năm thay đổi dân số, để tổng kết 10 thành phố Mỹ có giá nhà dưới 100,000 đô-la như sau:

Thành phố Detroit, Michigan

Michigan

Giá nhà bình quân: 42,800 đô-la
Tỷ lệ loại nhà giá thấp hơn 100,000 đô-la: 85%
Số phòng ngủ bình quân: 5.6 phòng
Thu nhập bình quân hộ gia đình: 27,838 đô-la
Tỷ lệ thay đổi dân số trong 5 năm: -5.8 %

Thành phố Dayton, Ohio

Dayton

Giá nhà bình quân: 66,500 đô-la
Tỷ lệ loại nhà giá thấp hơn 100,000 đô-la: 78 %
Số phòng ngủ bình quân: 5.3 phòng
Thu nhập bình quân hộ gia đình: 30,128 đô-la
Tỷ lệ thay đổi dân số trong 5 năm: -1.2 %

Thành phố Cleveland, Ohio

Cleveland

Giá nhà bình quân: 67,600 đô-la
Tỷ lệ lọai nhà giá thấp hơn 100,000 đô-la: 76.5 %
Số phòng ngủ bình quân: 5.2 phòng
Thu nhập bình quân hộ gia đình: 27,854 đô-la
Tỷ lệ thay đổi dân số trong 5 năm: -2.3 %

Thành phố Lansing, Michigan

Michigan

Giá nhà bình quân: 77,100 đô-la
Tỷ lệ lọai nhà giá thấp hơn 100,000 đô-la : 71.1 %

Số phòng ngủ bình quân: 5.2 phòng
Thu nhập bình quân hộ gia đình: 38,642 đô-la
Tỷ lệ thay đổi dân số trong 5 năm: 0.6%

Thành phố Buffalo, New York

Buffalo

Giá nhà bình quân: 77,800 đô-la

Tỷ lệ lọai nhà giá thấp hơn 100,000 đô-la: 61.6 %
Số phòng ngủ bình quân: 5.6 phòng
Thu nhập bình quân hộ gia đình: 34,268 đô-la
Tỷ lệ thay đổi dân số trong 5 năm: -0.9 %

Thành phố Toledo, Ohio

Ohio

Giá nhà bình quân: 78,600 đô-la
Tỷ lệ lọai nhà giá thấp hơn 100,000 đô-la: 66.5 %
Số phòng ngủ bình quân: 5.5 phòng
Thu nhập bình quân hộ gia đình: 35,808 đô-la
Tỷ lệ thay đổi dân số trong 5 năm: -2.8 %

Thành phố Rochester, New York

Rochester

Giá nhà bình quân: 79,400 đô-la
Tỷ lệ lọai nhà giá thấp hơn 100,000 đô-la: 66.2 %
Số phòng ngủ bình quân: 5.2 phòng
Thu nhập bình quân hộ gia đình: 32,347 đô-la
Tỷ lệ thay đổi dân số trong 5 năm: -0.7 %

Thành phố Akron, Ohio

Akron

Giá nhà bình quân: 80,100 đô-la
Tỷ lệ loại nhà giá dưới 100,000 đô-la: 67.9 %
Số lượng phòng bình quân: 5.5 phòng
Thu nhập bình quân hộ gia đình: 36,223 đô-la
Tỷ lệ thay đổi dân số trong 5 năm: -0.9%

Thành phố South Bend, Indiana

Indiana

Giá nhà bình quân: 81,100 đô-la
Tỷ lệ loại nhà giá dưới 100,000 đô-la: 64.2%
Số lượng phòng bình quân: 5.6 phòng
Thu nhập bình quân hộ gia đình: 37,441 đô-la
Tỷ lệ thay đổi dân số trong 5 năm: 0.6%

Thành phố Brownsville, Texas

Indiana

Giá nhà bình quân: 85,900 đô-la
Tỷ lệ loại nhà giá dưới 100,000 đô-la: 60.3%
Số lượng phòng bình quân: 5 phòng
Thu nhập bình quân hộ gia đình: 35,636 đô-la
Tỷ lệ thay đổi dân số trong 5 năm: 3.9%

Nhiều ngôi nhà trong danh sách nêu trên nằm ở khu vực có tỷ lệ tăng trưởng dân số chậm hơn so với sự tăng trưởng chung trong những năm gần đây, theo báo cáo đã nêu. Cleveland, Detroit and Buffalo, là ví dụ, “dân số giảm trong nhiều thập kỷ.” Chính do nhu cầu giảm đã giải thích vì sao giá nhà ở những khu vực này thấp hơn các nơi khác.

Xét trên quy mô quốc gia, nhà ở trở nên đắt hơn, nhà ở Mỹ tăng 8% trong năm qua và dự kiến tăng 6% trong năm tới.

Vì vậy, nếu bạn tìm được ngôi nhà đang bán mà giá rẻ “như ăn cắp” thì hãy cẩn thận.

“Việc thương lượng giá dĩ nhiên là tồn tại nhưng người mua phải quan sát bình tĩnh, nhà kinh tế trưởng Realtor.com Danielle Hale nói. Trong một số vùng, có thể mua nhà giá 100,000 đô-la nếu bạn chịu khó cập nhật thông tin. Nhưng cũng có những vùng, mua nhà ở Mỹ giá rẻ có thể phải sửa chữa rất nhiều hoặc ở những vùng chưa phát triển.”

Bạn có nhu cầu mua nhà ở Mỹ? bạn có nhu cầu vay tài chính mua nhà ở Mỹ?

Hãy liện hệ với chúng tôi:


Website: www.universalcommercialcapital.com

Facebook: Universal Commercial Capital International

Hotline: 19000301

Địa chỉ VPĐD: Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Tp HCM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *