Người việt mua nhà ở mỹ

Người Việt mua nhà ở Mỹ

UCC Viet Nam |

Nhiều người Việt đã mua bất động sản ở Mỹ và số tiền người Việt Nam bỏ ra để mua nhà ở Mỹ chiếm 2%, tương đương 3,06 tỷ USD.…